ĐỊA CHỈ STUDIO: TẦNG 2 - 16 PHỐ LÊ LỢI, Q. NGÔ QUYỀN, TP. HẢI PHÒNG. FREESHIPPING TOÀN VIỆT NAM. VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VỚI PHÍ MẶC ĐỊNH Bỏ qua

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI

CASALOMAN thỉnh thoảng cung cấp mã khuyến mại cho khách hàng thân thiết.

Khi cố gắng áp dụng các mã này, vui lòng lưu ý rằng một số điều kiện được áp dụng:

 • Các mặt hàng đã giảm giá trước đây (tức là các mặt hàng giảm giá) có thể không đủ điều kiện để được giảm giá thêm
 • Mã có thể đổi được trực tuyến trừ khi có chỉ định khác
 • Đối với các đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng, chiết khấu được cung cấp sẽ được phân bổ cho tất cả các mặt hàng đủ điều kiện
 • Các mặt hàng giảm giá trả lại CASALOMAN sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán chứ không phải giá trị ban đầu của (các) mặt hàng
 • Nếu mã không hợp lệ hoặc hết hạn, mã thay thế sẽ không được cấp
 • Chỉ một mã có thể được áp dụng cho mỗi đơn hàng

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, tham gia trang Facebook của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên Instagram và Twitter để tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi và bán hàng mới nhất.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho các mã khuyến mại do CASALOMAN cung cấp.

 • CASALOMAN cung cấp các mã khuyến mại có thể được áp dụng cho các mặt hàng đã chọn trên Casaloman.com . Những mã này đôi khi được gửi cho khách hàng qua email và / hoặc thông báo trên trang web CASALOMAN.
 • Bằng cách tham gia, người yêu cầu đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này. Người yêu cầu bồi thường phải tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện này để phiếu giảm giá có hiệu lực.
 • Mã khuyến mại không có giá trị tiền tệ và không thể chuyển đổi thành tiền tệ. Mã khuyến mại có thể sử dụng cả trực tuyến, trừ khi có chỉ định khác. Mã khuyến mại không được áp dụng cho các mặt hàng đã được chiết khấu.
 • Để đổi mã phiếu giảm giá, người yêu cầu nhập mã phiếu giảm giá vào ô khuyến mại trong trường thanh toán của trang web CASALOMAN và khoản chiết khấu liên quan sẽ được tự động khấu trừ vào giá cuối cùng của giao dịch mua đủ điều kiện. Nếu người yêu cầu không nhập mã phiếu giảm giá tại thời điểm mua hàng như đã chỉ định, giao dịch mua sẽ không được giảm giá. Giảm giá có thể không được yêu cầu sau khi xác nhận mua hàng của người yêu cầu trên trang web CASALOMAN.
 • Nếu một đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng được đặt bằng mã khuyến mại, chiết khấu sẽ được phân bổ cho từng mặt hàng đủ điều kiện theo giá trị được chia theo tỷ lệ của nó. Bất kỳ (các) mặt hàng trả lại nào được mua bằng mã khuyến mại, sẽ được hoàn lại theo giá trị chiết khấu áp dụng cho mặt hàng hoặc các mặt hàng được đề cập.
 • Giá trị của mã khuyến mại không thể được áp dụng cho đơn đặt hàng nếu mã đó không thể áp dụng được, không hợp lệ hoặc hết hạn. Trong mọi trường hợp, mã thay thế sẽ không được cấp.
 • Một mã khuyến mại có thể được áp dụng cho mỗi đơn hàng.
 • Phiếu giảm giá không nhất thiết phải có giá trị cho tất cả các kỳ trong năm. Có thể có những khoảng thời gian mà phiếu giảm giá có thể không sử dụng được. CASALOMAN có quyền ngừng phiếu thưởng bất kỳ lúc nào.
 • Mỗi phiếu giảm giá chỉ có giá trị trong thời gian giới hạn và hết hạn vào ngày được chỉ định trong email mà CASALOMAN gửi cho người yêu cầu và / hoặc biểu ngữ trên trang web CASALOMAN và mạng xã hội CASALOMAN với thông báo trước ít nhất 48 giờ trước khi hết hạn.
 • Không thể thay thế phiếu thưởng nếu người yêu cầu xóa email.
 • CASALOMAN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào phải chịu hoặc chịu đựng (ngay cả khi do sơ suất gây ra) do việc chấp nhận và / hoặc sử dụng phiếu thưởng, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà pháp luật không thể loại trừ.
 • CASALOMAN không chịu trách nhiệm về các email bị trễ, thất lạc hoặc chuyển hướng sai hoặc các thông tin liên lạc khác. CASALOMAN không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp nào không nhận được khiếu nại hoặc thông tin không chính xác hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào do các sự cố kỹ thuật hoặc viễn thông, bao gồm cả vi phạm bảo mật. Nếu những vấn đề như vậy phát sinh, CASALOMAN có thể sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đình chỉ phiếu thưởng.
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và các tòa án của Việt Nam, Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền trong trường hợp có tranh chấp. Phiên bản gốc tiếng Việt của các Điều khoản & Điều kiện này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Phiên bản đã dịch chỉ là bản dịch lịch sự và văn phòng và không có quyền nào có thể có được từ phiên bản đã dịch. Trong trường hợp có tranh chấp về nội dung hoặc cách giải thích của các điều khoản và điều kiện này hoặc sự mâu thuẫn hoặc khác biệt giữa phiên bản tiếng Việt và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác của các Điều khoản & Điều kiện này, phiên bản tiếng Việt trong phạm vi được pháp luật cho phép sẽ được áp dụng, ưu tiên và được kết luận

Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho Private Sales

Private sales là các sự kiện riêng tư chỉ dành cho các thành viên được chọn. Các thành viên đủ điều kiện phải đăng nhập để xem ưu đãi trên trang web CASALOMAN.

Vì đây là sự kiện riêng tư nên thông tin chi tiết không được chia sẻ hoặc quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, trên bất kỳ trang web, phương tiện truyền thông xã hội nào , nền tảng nhắn tin, email, truyền miệng, v.v. CASALOMAN có quyền đình chỉ tài khoản và / hoặc vô hiệu hóa các giao dịch Bán riêng vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Ưu đãi này có thể được chấm dứt, thay đổi hoặc gia hạn theo quyết định của CASALOMAN mà không cần thông báo.