ĐỊA CHỈ STUDIO: TẦNG 2 - 16 PHỐ LÊ LỢI, Q. NGÔ QUYỀN, TP. HẢI PHÒNG. FREESHIPPING TOÀN VIỆT NAM. VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VỚI PHÍ MẶC ĐỊNH Bỏ qua

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này (cùng với các tài liệu được đề cập ở đây) thiết lập các điều khoản và điều kiện chung chi phối việc sử dụng trang web này (www.casaloman.com) và mua các sản phẩm trên đó (sau đây gọi là “Điều kiện”). Chúng tôi mong bạn đọc kỹ Điều kiện, Chính sách Cookie và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Chính sách Bảo vệ Dữ liệu”) trước khi sử dụng trang web này. Khi sử dụng trang web này hoặc đặt hàng trên trang web này, bạn bị ràng buộc bởi các Điều kiện này và Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều kiện và Chính sách bảo vệ dữ liệu, đừng sử dụng trang web này. Các Điều kiện này có thể được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm đọc chúng theo định kỳ, vì các Điều kiện tại thời điểm sử dụng trang web hoặc khi ký kết Hợp đồng liên quan (như được định nghĩa thêm ở trên) sẽ là những điều kiện được áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều kiện hoặc Chính sách bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ. Hợp đồng (như được định nghĩa bên dưới) có thể được thực hiện, theo lựa chọn của bạn, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà Điều kiện có sẵn trên trang web này.

2. CHI TIẾT CỦA CHÚNG TÔI

Việc bán hàng qua trang web này được thực hiện dưới tên CASALOMAN bởi CASALOMAN, một thương hiệu thời trang tại Việt Nam đã đăng ký nhãn hiệu thuộc về Phạm Tuấn Đạt, chủ doanh nghiệp casaloman.com, có địa chỉ e-mail casalomanbusiness@gmail.com, đã đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với mã số doanh nghiệp 02B8034737.

3. THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ SỐ LẦN THAM QUAN CỦA BẠN VÀO TRANG WEB NÀY

Thông tin hoặc chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo Chính sách bảo vệ dữ liệu. Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin và chi tiết và bạn tuyên bố rằng tất cả thông tin và chi tiết được cung cấp là đúng sự thật và tương ứng với thực tế.

4. SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Khi bạn sử dụng trang web này và đặt hàng qua nó, bạn đồng ý:
i. Chỉ sử dụng trang web này để thực hiện các yêu cầu và đơn đặt hàng có giá trị pháp lý.
ii. Không thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng sai hoặc gian lận nào. Nếu một đơn đặt hàng kiểu này có thể được coi là đã được đặt một cách hợp lý, chúng tôi sẽ được phép hủy bỏ và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.
iii. Cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và / hoặc các chi tiết liên hệ khác một cách trung thực và chính xác. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn trong bối cảnh đơn đặt hàng của bạn nếu cần thiết (xem Chính sách bảo mật của chúng tôi). Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin chúng tôi cần, bạn không thể đặt hàng. Khi bạn đặt hàng trên trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi và đủ điều kiện pháp lý để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc.

5. SỰ CÓ SẴN DỊCH VỤ

Dịch vụ giao hàng cho các bài viết được cung cấp trên trang web này chỉ có ở Việt Nam.

6. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Để đặt hàng, bạn phải thực hiện theo quy trình mua hàng trực tuyến và nhấp vào “Ủy quyền thanh toán”. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ nhận được email xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng của mình (“Xác nhận đơn hàng”). Bạn sẽ được thông báo qua email rằng đơn đặt hàng đang được gửi (“Xác nhận giao hàng”). Các Điều kiện này và Hợp đồng tạo thành một thỏa thuận bằng văn bản giữa chúng tôi và một bản in của thỏa thuận sẽ được gửi cho bạn cùng với (các) sản phẩm mà bạn đặt hàng từ chúng tôi.

7. PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT ĐỂ SỬA CÁC LỖI

Trong trường hợp bạn phát hiện thấy lỗi xảy ra khi nhập dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình đăng ký làm người dùng của trang web này, bạn có thể sửa đổi chúng trong phần “Tài khoản của tôi”. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có thể sửa chữa các sai sót liên quan đến dữ liệu cá nhân được cung cấp trong quá trình mua hàng bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua CHAT, hoặc địa chỉ email casalomanbusiness@gmail.com. Trang web này hiển thị các hộp xác nhận trong các phần khác nhau của quá trình mua hàng không cho phép đơn đặt hàng tiếp tục nếu thông tin trong các phần này không được cung cấp chính xác. Ngoài ra, trang web này cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình trong quá trình mua hàng, để trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi chi tiết đơn hàng của mình.
Nếu bạn phát hiện có lỗi trong đơn đặt hàng của mình sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, bạn nên liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng, số điện thoại hoặc địa chỉ email ở trên của chúng tôi để sửa lỗi.

8. SỰ CÓ SẴN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả các đơn đặt hàng sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Cùng với đó, nếu có khó khăn về việc cung cấp sản phẩm hoặc không còn hàng trong kho, chúng tôi có quyền cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm thay thế có chất lượng và giá trị tương đương hoặc cao hơn mà bạn có thể đặt hàng. Nếu bạn không muốn đặt hàng các sản phẩm thay thế, chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ số tiền nào mà bạn có thể đã thanh toán.

9. TỪ CHỐI XỬ LÝ MỘT ĐƠN ĐẶT HÀNG

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ sản phẩm nào khỏi trang web này vào bất kỳ lúc nào và xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ đó. Mặc dù chúng tôi sẽ luôn làm mọi thứ có thể để xử lý tất cả các đơn hàng, nhưng có thể có những trường hợp ngoại lệ buộc chúng tôi phải từ chối xử lý đơn hàng sau khi đã gửi Xác nhận đơn hàng. Chúng tôi có quyền làm như vậy bất cứ lúc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc xóa bất kỳ sản phẩm nào khỏi trang web này, hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào khỏi trang web hoặc không xử lý đơn đặt hàng sau khi chúng tôi đã gửi Xác nhận đơn hàng.

10. GIAO HÀNG

Bất chấp Điều khoản 8 ở trên liên quan đến tính sẵn có của sản phẩm và ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đơn đặt hàng bao gồm (các) sản phẩm được liệt kê trong mỗi Xác nhận giao hàng trước ngày được nêu trong Xác nhận giao hàng được đề cập hoặc nếu không có ngày giao hàng được chỉ định, trong khung thời gian ước tính được chỉ định khi chọn phương thức giao hàng và trong mọi trường hợp trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày Xác nhận Đơn hàng.
Tuy nhiên, có thể có sự chậm trễ vì các lý do như xảy ra các trường hợp không lường trước được hoặc khu vực giao hàng.
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi không thể tuân thủ ngày giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình huống đó và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tiếp tục mua hàng, thiết lập ngày giao hàng mới hoặc hủy đơn đặt hàng với khoản hoàn trả đầy đủ trả. Hãy ghi nhớ trong mọi trường hợp chúng tôi không giao hàng tận nhà vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ của ngân hàng.
Đối với mục đích của các Điều kiện này, việc “giao hàng” sẽ được hiểu là đã diễn ra hoặc đơn hàng được “giao” ngay sau khi bạn hoặc một bên thứ ba do bạn chỉ định có được quyền sở hữu vật chất đối với hàng hóa, điều này sẽ được chứng minh bằng việc ký kết việc nhận đơn đặt hàng tại địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định.

11. KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ GIAO HÀNG

Nếu chúng tôi không thể giao đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một nơi an toàn để rời khỏi đơn đặt hàng đó. Nếu chúng tôi không tìm được nơi an toàn, đơn hàng của bạn sẽ được gửi lại kho của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sẽ để lại ghi chú giải thích vị trí đặt hàng của bạn và những việc cần làm để được giao lại. Nếu quý khách không có mặt tại địa điểm giao hàng theo thời gian đã thỏa thuận, chúng tôi đề nghị quý khách liên hệ với chúng tôi để tổ chức giao hàng vào ngày khác.
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày đơn hàng của bạn có sẵn để giao mà không thể giao đơn hàng vì những lý do không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi sẽ cho rằng bạn muốn hủy bỏ Hợp đồng và nó sẽ bị chấm dứt. Do việc chấm dứt Hợp đồng, chúng tôi sẽ trả lại cho bạn tất cả các khoản thanh toán đã nhận từ bạn, bao gồm cả phí giao hàng (ngoại trừ bất kỳ khoản phí bổ sung nào do bạn lựa chọn bất kỳ phương thức giao hàng nào khác với phương thức giao hàng thông thường mà chúng tôi cung cấp) mà không có bất kỳ khoản phí nào chậm trễ quá mức, và ở bất kỳ mức độ nào, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng này bị chấm dứt.
Xin lưu ý rằng việc vận chuyển bắt nguồn từ việc chấm dứt Hợp đồng có thể có chi phí bổ sung mà chúng tôi sẽ được quyền chuyển cho bạn.

12. CHUYỀN RỦI RO VÀ QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM

Các sản phẩm sẽ do bạn chịu trách nhiệm kể từ thời điểm giao hàng cho bạn như đã nêu trong Điều 10 ở trên.
Bạn sẽ có quyền sở hữu các sản phẩm khi chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ tất cả các khoản đến hạn, bao gồm cả phí giao hàng hoặc tại thời điểm giao hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản 10 ở trên), nếu việc đó diễn ra muộn hơn.

13. GIÁ VÀ THANH TOÁN

Giá của sản phẩm sẽ được quy định tại mọi thời điểm trên trang web của chúng tôi, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá trên trang web là chính xác, nhưng có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận đơn đặt hàng với giá chính xác hoặc hủy bỏ. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, đơn đặt hàng sẽ được coi là bị hủy và tất cả số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả đầy đủ cho bạn.
Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm nào với mức giá thấp hơn không chính xác (ngay cả khi chúng tôi đã gửi Xác nhận giao hàng) nếu lỗi về giá là rõ ràng và không thể nhầm lẫn và có thể được bạn thừa nhận một cách hợp lý là giá không chính xác.
Giá trên trang web đã bao gồm VAT, nhưng không bao gồm phí giao hàng, được thêm vào tổng giá như được chỉ ra trong Vận chuyển & Theo dõi của chúng tôi.
Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngoại trừ quy định ở trên, các thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng mà chúng tôi đã gửi Xác nhận đơn hàng.
Khi bạn đã chọn tất cả các bài viết mà bạn muốn mua, chúng sẽ được thêm vào giỏ của bạn. Bước tiếp theo sẽ là xử lý đơn hàng và thanh toán. Để đạt được điều đó, bạn phải làm theo các bước của quy trình mua hàng, chỉ ra hoặc xác minh thông tin được yêu cầu trong mỗi bước. Hơn nữa, trong suốt quá trình mua hàng, trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi các chi tiết của đơn đặt hàng của mình. Bạn được cung cấp mô tả chi tiết về quy trình mua hàng trong Câu hỏi thường gặp. Ngoài ra, nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bản ghi của tất cả các đơn hàng do bạn đặt sẽ có sẵn trong khu vực “Tài khoản của tôi”.
Bạn có thể sử dụng, làm phương thức thanh toán, các thẻ sau: VISA, Mastercard, American Express và Local debit card.
Để giảm thiểu rủi ro khi truy cập không được phép, chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ được mã hóa. Khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu ủy quyền trước trên thẻ của bạn để đảm bảo rằng có đủ tiền để hoàn tất giao dịch. Khoản phí trên thẻ của bạn sẽ được thực hiện tại thời điểm đơn hàng của bạn rời khỏi kho của chúng tôi.
Nếu phương thức thanh toán của bạn là PayPal, khoản phí sẽ được thực hiện khi chúng tôi xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Khi bạn nhấp vào “Ủy quyền thanh toán”, bạn đang xác nhận rằng thẻ tín dụng là của bạn.
Thẻ tín dụng phải được tổ chức phát hành thẻ xác minh và ủy quyền. Nếu đơn vị không cho phép thanh toán, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào và chúng tôi sẽ không thể ký kết bất kỳ Hợp đồng nào với bạn.

14. MUA HÀNG NHƯ KHÁCH

Chức năng mua hàng với tư cách khách cũng có trên website. Theo hình thức mua hàng này, chỉ những dữ liệu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn mới được yêu cầu từ bạn. Sau khi hoàn tất quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp khả năng đăng ký với tư cách là người dùng hoặc tiếp tục với tư cách là người dùng chưa đăng ký.

15. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ vào các quy tắc và quy định hiện hành tại Việt Nam, tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua trang web đều phải chịu thuế Giá trị gia tăng (VAT).

16. CHÍNH SÁCH TRAO ĐỔI / TRẢ LẠI

Chúng tôi cho bạn khoảng thời gian 14 ngày kể từ khi có Xác nhận vận chuyển để trả lại sản phẩm ( CHÍNH SÁCH ĐỔI / TRẢ HÀNG của chúng tôi trên Casaloman.com ).

Miễn phí vận chuyển cho yêu cầu hoàn trả được cung cấp cho khách hàng ở Việt Nam. Để trả lại một hoặc nhiều mặt hàng từ một đơn đặt hàng, tất cả các điều kiện sau phải được đáp ứng:

  • Việc trả lại phải được yêu cầu trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng.
  • Các mặt hàng phải ở trong tình trạng ban đầu, chưa sử dụng, chưa thay đổi và chưa giặt.
  • Mặt hàng phải được trả lại với các thẻ và bao bì trong tình trạng ban đầu.

Xin lưu ý: Các mặt hàng giảm giá cuối cùng (final sale) không đủ điều kiện để trả lại.

Trang phục: Tất cả các thẻ gốc vẫn phải được gắn vào (các) trang phục. Hãy lưu ý đến chất khử mùi, đồ trang điểm hoặc nước hoa có thể cọ xát và cẩn thận với đồ trang sức có thể làm dính hoặc rách vải.

Giày dép: Khi thử lần đầu tiên, nên mang tất sạch. Hãy nhớ thử giày trên bề mặt trải thảm để không làm hỏng đế. Túi đựng bụi và / hoặc hộp đựng giày phải được trả lại cùng với giày dép, trong tình trạng ban đầu. Hãy chắc chắn đặt hộp giày bên trong hộp vận chuyển để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Phụ kiện/Trang sức: Mặt hàng phải ở trong tình trạng ban đầu, chưa thay đổi và phải được trả lại với các thẻ và bao bì trong tình trạng ban đầu. Đồ trang sức bằng vàng bạc nên tránh cọ xát với các bề mặt kim loại khác.

Danh mục công nghệ: […]

Các mặt hàng bị hỏng / bị lỗi: nếu bạn cho rằng một mặt hàng bị lỗi hoặc bị hư hỏng, vui lòng liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để họ có thể giúp giải quyết vấn đề tại Chat hoặc email chúng tôi tại casalomanbusiness@gmail.com.

CASALOMAN có quyền từ chối bất kỳ sản phẩm trả lại nào không tuân thủ chính sách gửi trả đã nêu dưới đây. Các mặt hàng bị từ chối sẽ được gửi trở lại địa chỉ giao hàng ban đầu mà không có bất kỳ khoản hoàn trả nào được xử lý. Để tránh điều này, vui lòng liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Chat hoặc email chúng tôi tại casalomanbusiness@gmail.com để giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào của bạn về (các) mặt hàng bạn muốn trả lại.

Khi yêu cầu gửi trả, khách hàng phải đảm bảo giữ biên lai bưu phí trả lại cho đến khi việc gửi trả được CASALOMAN xử lý hợp lệ. CASALOMAN có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu gửi trả nào mà không có bằng chứng bắt buộc về bưu phí gửi trả này.

16.1 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn sẽ không có quyền rút khỏi Hợp đồng khi nó được giao cho bất kỳ Sản phẩm nào sau đây: i. Các mặt hàng làm theo yêu cầu

17. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CHỜ ĐỢI, QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều kiện này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào có được trên trang web của chúng tôi sẽ được giới hạn chặt chẽ đối với giá mua của sản phẩm đó.
Bất chấp những điều trên, trách nhiệm của chúng tôi sẽ không được miễn trừ cũng như không bị giới hạn trong các trường hợp sau:
i. trong trường hợp tử vong hoặc tổn hại cá nhân do sơ suất của chúng tôi;
ii. trong trường hợp gian lận hoặc gian dối gian dối; hoặc iii. trong bất kỳ trường hợp nào mà việc loại trừ, hạn chế hoặc cố gắng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Bất kể đoạn trên, và trong phạm vi luật pháp cho phép, và trừ khi các Điều kiện này có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất sau đây, bất kể nguồn gốc của chúng là gì:
i. mất thu nhập hoặc doanh số bán hàng;
ii. lỗ hoạt động;
iii. mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
iv. thất thoát các khoản tiết kiệm dự báo;
v. mất dữ liệu; và
vi. mất thời gian kinh doanh hoặc quản lý.
Do tính chất mở của trang web này và khả năng xảy ra sai sót trong việc lưu trữ và truyền tải thông tin kỹ thuật số, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin được truyền hoặc thu được bằng các phương tiện của trang web này, trừ khi có chỉ dẫn rõ ràng trên trang web này.
Tất cả các mô tả sản phẩm, thông tin và tài liệu hiển thị trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng”, không có bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào giống nhau, ngoại trừ những bảo đảm được thành lập hợp pháp. Theo nghĩa này, nếu bạn đang ký hợp đồng với tư cách là người tiêu dùng hoặc người dùng, chúng tôi có nghĩa vụ giao hàng phù hợp với Hợp đồng, chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thiếu phù hợp nào tồn tại tại thời điểm giao hàng. Được hiểu rằng hàng hóa phù hợp với Hợp đồng nếu chúng: (i) tuân thủ mô tả do chúng tôi đưa ra và có những phẩm chất mà chúng tôi đã trình bày trong trang web này; (ii) phù hợp với các mục đích mà hàng hóa loại này thường được sử dụng; (iii) thể hiện chất lượng và hiệu suất bình thường của hàng hóa cùng loại và có thể được mong đợi một cách hợp lý. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm, ngoại trừ những bảo đảm có thể không được loại trừ một cách hợp pháp.

18. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn công nhận và đồng ý rằng tất cả bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên tất cả các tài liệu hoặc nội dung được cung cấp như một phần của trang web luôn thuộc về chúng tôi hoặc những người cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng của họ. Bạn chỉ có thể sử dụng tài liệu nói trên trong phạm vi mà chúng tôi hoặc người sử dụng cho phép rõ ràng. Điều này không ngăn cản bạn sử dụng trang web này trong phạm vi cần thiết để sao chép thông tin về đơn đặt hàng hoặc chi tiết liên hệ của bạn.

19. VIRUSES, SỰ ĂN TRỘM VÀ CÁC SỰ TẤN CÔNG MÁY TÍNH KHÁC

Bạn không được sử dụng quá mức trang web này bằng cách cố ý đưa vi-rút, Trojan, sâu, bom logic hoặc bất kỳ phần mềm nào khác hoặc tài liệu gây hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web này, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên quan đến trang web của chúng tôi. Bạn cam kết không tấn công trang web này thông qua bất kỳ hình thức tấn công từ chối dịch vụ nào hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
Việc không tuân thủ Điều khoản này sẽ được coi là một hành vi vi phạm như được định nghĩa theo các quy định hiện hành. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ trường hợp không tuân thủ quy định này cho các cơ quan có thẩm quyền tương ứng và chúng tôi sẽ hợp tác với họ để xác định danh tính của kẻ tấn công. Tương tự như vậy, trong trường hợp không tuân thủ Điều khoản này, việc cấp phép sử dụng trang web này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào do tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc bất kỳ phần mềm nào khác hoặc tài liệu gây hại hoặc có hại về mặt công nghệ có thể ảnh hưởng đến máy tính, thiết bị CNTT, dữ liệu hoặc tài liệu của bạn do sử dụng trang web này hoặc tải xuống nội dung từ cùng một hoặc những nội dung mà trang web này chuyển hướng bạn đến.

20. LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Nếu trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác và tài liệu của bên thứ ba, thì các liên kết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và chúng tôi không kiểm soát bất cứ điều gì đối với nội dung của các trang web hoặc tài liệu đó. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào phát sinh từ việc sử dụng chúng.

21. VIẾT GIAO TIẾP

Các quy định hiện hành yêu cầu một số thông tin hoặc thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn phải ở dạng văn bản. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng hầu hết các giao tiếp với chúng tôi sẽ là điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn bằng cách đăng cảnh báo trên trang web này. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn đồng ý sử dụng phương tiện liên lạc điện tử này và chấp nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn dưới dạng điện tử tuân thủ các yêu cầu pháp lý về việc cung cấp bằng văn bản. Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn.

22. THÔNG BÁO

Các thông báo mà bạn gửi cho chúng tôi tốt nhất phải được gửi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Căn cứ vào các quy định tại Khoản 21 ở trên và trừ khi có quy định khác, chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua email hoặc đến địa chỉ bưu điện mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng. Điều này được hiểu rằng các thông báo sẽ được nhận và xử lý ngay khi chúng được đăng trên trang web của chúng tôi, 24 giờ sau khi chúng được gửi qua email hoặc ba ngày sau ngày gửi thư đối với bất kỳ bức thư nào. Bằng chứng rằng thông báo đã được gửi đi, trong trường hợp một bức thư, sẽ đủ để chứng minh rằng nó đã được gửi đúng địa chỉ, rằng bưu phí chính xác đã được thanh toán và nó đã được chuyển đến bưu điện hoặc hộp thư một cách hợp lệ; trong trường hợp là email, thông báo đó đã được gửi đến địa chỉ email do người nhận chỉ định.

23. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Hợp đồng có giá trị ràng buộc đối với cả hai Bên, cũng như đối với những người thừa kế, người được chuyển nhượng và người thừa kế tương ứng của chúng tôi. Bạn không được chuyển nhượng, nhượng lại, thu tiền hoặc theo bất kỳ cách nào khác để chuyển nhượng Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào bắt nguồn từ các quyền hoặc nghĩa vụ tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, nhượng lại, thu tiền, hợp đồng phụ hoặc theo bất kỳ cách nào khác để chuyển nhượng Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào bắt nguồn từ cùng một thời điểm, bất kỳ lúc nào trong thời hạn của Hợp đồng. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, việc chuyển tiền, giao dịch, phí hoặc các khoản chuyển tiền khác sẽ không ảnh hưởng đến các quyền, nếu có, bạn có với tư cách là người tiêu dùng được pháp luật công nhận hoặc hủy bỏ, giảm hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào các bảo đảm rõ ràng và ngầm mà chúng tôi có thể có đưa cho bạn.

24. SỰ KIỆN SAU SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc chậm trễ nào trong việc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi đảm nhận theo Hợp đồng khi gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (“Trường hợp bất khả kháng”).
Trường hợp bất khả kháng sẽ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, việc không thực hiện, thiếu sót hoặc tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm, trong số những trường hợp khác, những điều sau đây:
tôi. Đình công, bãi khóa hoặc các hình thức phản đối khác.
ii. Bất ổn dân sự, nổi dậy, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hoặc không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.
iii. Cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sập đổ, dịch bệnh hoặc bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác.
iv. Không có khả năng sử dụng tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, phương tiện giao thông cơ giới hoặc các phương tiện giao thông khác, công cộng hay tư nhân.
v. Không có khả năng sử dụng các hệ thống viễn thông công cộng hoặc tư nhân.
vi. Các đạo luật, nghị định, luật, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền nào.
vii. Đình công, hỏng hóc hoặc tai nạn trong vận tải hàng hải hoặc đường sông, vận tải bưu điện hoặc bất kỳ loại hình vận tải nào khác.
Điều này được hiểu rằng các nghĩa vụ của chúng tôi bắt nguồn từ Hợp đồng bị đình chỉ trong thời gian mà Trường hợp bất khả kháng vẫn có hiệu lực và chúng tôi sẽ được gia hạn thời gian để hoàn thành các nghĩa vụ này trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian mà tình huống đó của Trường hợp bất khả kháng kéo dài. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các nguồn lực hợp lý để chấm dứt tình huống Bất khả kháng hoặc tìm giải pháp cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng bất chấp tình huống Bất khả kháng.

25. QUYỀN TỪ BỎ

Phía chúng tôi thiếu yêu cầu về việc tuân thủ nghiêm ngặt từ phía bạn đối với bất kỳ nghĩa vụ nào do bạn đảm nhận theo Hợp đồng hoặc các Điều kiện này hoặc việc chúng tôi không thực hiện các quyền hoặc hành động tương ứng với chúng tôi do Hợp đồng này hoặc các Điều kiện sẽ không cấu thành việc từ bỏ hoặc giới hạn các quyền hoặc hành động đã nêu, cũng như miễn trừ cho bạn về việc hoàn thành các nghĩa vụ đã nêu.
Việc chúng tôi từ bỏ một quyền hoặc hành động cụ thể sẽ không cấu thành việc từ bỏ các quyền hoặc hành động khác xuất phát từ Hợp đồng hoặc từ Điều kiện.
Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc các quyền hoặc hành động xuất phát từ Hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng rằng đó là sự từ bỏ quyền và được chính thức hóa và thông báo cho bạn theo các quy định của phần Thông báo bên trên.

26. THÔNG BÁO BÊN TRONG

Nếu bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng bị tuyên bố là vô hiệu theo giải pháp kiên quyết từ cơ quan có thẩm quyền tương ứng, các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố hủy bỏ nói trên.

27. HỢP ĐỒNG TOÀN BỘ

Các Điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được tham chiếu trong cùng một hợp đồng tạo thành Toàn bộ Hợp đồng giữa các Bên liên quan đến mục đích giống nhau, thay thế bất kỳ hiệp ước, thỏa thuận hoặc lời hứa nào trước đây được thực hiện giữa các Bên bằng lời nói hoặc văn bản.
Các Bên thừa nhận rằng chúng tôi đã đồng ý tham gia Hợp đồng mà không phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố hoặc lời hứa nào của Bên kia hoặc điều đó có thể được suy ra từ bất kỳ tuyên bố hoặc tài liệu nào trong các cuộc đàm phán mà hai Bên đã ký kết trước Hợp đồng nói trên, ngoại trừ những người được đề cập rõ ràng trong các Điều kiện này.
Không Bên nào được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào của Bên kia, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, trước ngày của Hợp đồng (trừ khi tuyên bố không đúng sự thật được đưa ra một cách gian dối). Hành động duy nhất mà Bên kia có thể thực hiện là do vi phạm hợp đồng theo các quy định của Điều kiện này.

28. QUYỀN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền xem xét và sửa đổi các Điều kiện này bất kỳ lúc nào.
Bạn phải tuân theo các chính sách và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng trang web này hoặc đặt từng đơn hàng, ngoại trừ khi theo luật hoặc quyết định của các tổ chức chính phủ, chúng tôi phải thực hiện các thay đổi có hiệu lực trở về trước đối với các chính sách, Điều kiện hoặc Chính sách Quyền riêng tư đã nêu. Trong trường hợp này, những thay đổi có thể xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến các đơn hàng bạn đã thực hiện trước đó.

29. PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LÝ ÁP DỤNG

Việc sử dụng trang web của chúng tôi và các hợp đồng mua bán sản phẩm thông qua trang web nói trên sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
Mọi tranh cãi nảy sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các hợp đồng đã nêu sẽ thuộc quyền tài phán không độc quyền của Tòa án Việt Nam.
Nếu bạn tham gia hợp đồng với tư cách là người tiêu dùng, không điều gì trong Điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định mà bạn có, như được công nhận trong bất kỳ luật hiện hành nào trong lĩnh vực này.

30. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

Ý kiến ​​và đề xuất của bạn luôn được chào đón. Vui lòng gửi bất kỳ ý kiến ​​và đề xuất thông qua biểu mẫu liên hệ chúng tôi. Hơn nữa, có các mẫu đơn yêu cầu chính thức có sẵn cho người tiêu dùng và người dùng. Những người có thể được yêu cầu thông qua biểu mẫu liên hệ chúng tôi.