ĐỊA CHỈ STUDIO: TẦNG 2 - 16 PHỐ LÊ LỢI, Q. NGÔ QUYỀN, TP. HẢI PHÒNG. FREESHIPPING TOÀN VIỆT NAM. VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VỚI PHÍ MẶC ĐỊNH Bỏ qua

ÁO DẠ LEN MỘT HÀNG KHUY CỔ ĐIỂN MÀU ĐEN

 • 100% LEN
 • LÓT LỤA
 • DÁNG CỔ ĐIỂN 
 • MỘT HÀNG KHUY
 • 2 TÚI NGOÀI
 • 2 TÚI TRONG
 • SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

5.000.000 VND

ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐẶT LÀM THEO YÊU CẦU*

ÁO DẠ LEN MỘT HÀNG KHUY CỔ ĐIỂN MÀU ĐEN

5.000.000 VND

ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐẶT LÀM THEO YÊU CẦU*

 • 100% LEN
 • LÓT LỤA
 • DÁNG CỔ ĐIỂN 
 • MỘT HÀNG KHUY
 • 2 TÚI NGOÀI
 • 2 TÚI TRONG
 • SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ÁO DẠ LEN MỘT HÀNG KHUY CỔ ĐIỂN MÀU ĐEN

5.000.000 VND

ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐẶT LÀM THEO YÊU CẦU*

 • 100% LEN
 • LÓT LỤA
 • DÁNG CỔ ĐIỂN 
 • MỘT HÀNG KHUY
 • 2 TÚI NGOÀI
 • 2 TÚI TRONG
 • SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM