CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU GÌ VÀ TẠI SAO?

 

TRÌNH DUYỆT COOKIE

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

 

KẾT HỢP NỘI DUNG TỪ CÁC TRANG WEB KHÁC

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

 

BAO LÂU RỒI CHÚNG TÔI XẾP LẠI DỮ LIỆU CỦA BẠN

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

 

BẠN CÓ QUYỀN NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

 

 

CASALOMAN CHIA SẺ NGÀY CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO AI?

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các loại người nhận sau:

(a) cho các công ty thuộc nhóm của chúng tôi vì các mục đích phù hợp với Chính sách này, và đặc biệt, để họ có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm khi bạn đã đồng ý. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để chỉ cho phép truy cập Dữ liệu Cá nhân đối với những nhân viên có nhu cầu kinh doanh hợp pháp để truy cập và theo hợp đồng cấm sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Các công ty thuộc nhóm của chúng tôi bao gồm: [điền các công ty vào đây]

(b) cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi, hoặc những người xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này hoặc được thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Điều này có thể bao gồm việc tiết lộ cho các nhà cung cấp bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ khác mà chúng tôi sử dụng liên quan đến các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi, bao gồm hỗ trợ chúng tôi trong các lĩnh vực như quản lý nền tảng CNTT hoặc dịch vụ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và dịch vụ ứng dụng, tiếp thị, phân tích dữ liệu. Các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: Paypal Express, PayPal Pro (Payflow Pro), Paysafe (Netbanx), Pazien, Google, Facebook, Bing.

(c) cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền nào, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba khác mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết (i) như một vấn đề của luật hoặc quy định hiện hành, (ii) để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi , hoặc (iii) để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của bất kỳ người nào khác;

(d) cho kiểm toán viên, cố vấn, đại diện pháp lý và các đại lý tương tự của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ tư vấn mà họ cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và theo hợp đồng cấm sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác;

(e) cho người mua tiềm năng (và các đại lý và cố vấn của họ) liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại nào được đề xuất đối với bất kỳ bộ phận nào trong doanh nghiệp của chúng tôi, với điều kiện chúng tôi thông báo cho người mua rằng họ chỉ được sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được tiết lộ trong này Lưu ý;

(f) cho bất kỳ người nào khác nếu bạn đã đồng ý trước về việc tiết lộ.